Mã Vạch Shop chuyên cung cấp máy đọc mã vạch Honeywell. Máy có khả năng đọc tốt các loại mã vạch 1D, 2D.